A flowR alapítvány alapcélja, hogy segítse felszínre hozni a gyerekekben lévő érdeklődést és tehetséget, fejlessze az ehhez kapcsolódó kompetenciákat és ennek ismeretében segítse a tudatos pálya-, és szakmaválasztást. Célunk megvalósításában kiemelt figyelmet fordítunk olyan tanárokra, akik szenvedéllyel tanítanak, szeretik és megértik a fiatalokat és ezáltal képesek az Ő nyelvükön, az általuk használt kommunikációs csatornákon kommunikálni velük.

 

Future Teacher pályázat

 


 

Szakkör Derby

A pályázattal általános iskolákban, középiskolákban működő szakköröket, az azokat működtető tanárokat és az abban résztvevő kreatív diákokat támogatjuk.

 


 

challengR

Az otthon megvalósítható kísérleteket alapul véve, ismeretterjesztő sorozatokat készítünk az online térben.

 

Kontakt:

Günthner Attila, a flowR alapítvány elnöke
tel.: +36 30 374 3607
email: info@flowr.hu